Aile Üniversitesi

AİLE ÜNİVERSİTESİ

Çocuklarımızı daha iyi tanımak ve anlamak, davranışlarının ne anlama geldiğini yorumlayabilmek, bulunduğu yaş grubundaki ilgi ve eğilimleri kavrayabilmek ve sağlam adımlarla yürümek için hep birlikte çalışıyoruz.

Okul aile işbirliğini güçlendiriyor ve aile çocuk iletişimini pozitif yönde geliştiriyoruz.

Aileler çok yönlü olarak çocuklarının öğrenmelerine etki edebilirler. Hem çocuklarıyla kuracakları iletişimin niteliği ile hem de okul ile gerçekleştirecekleri işbirliğinin düzeyi ile çocuklarının gelişimine ve başarılarına önemli katkılar sağlayabilirler.

Bu nedenlerle ailelerimize yönelik eğitim programları hazırlıyor, aylık seminerler ile hep birlikte öğreniyor ve gelişiyoruz.

Velilerimizle bir yandan etkin iletişim kurmaya çalışırken diğer yandan onları çocuk ve eğitim alanlarında bilgilendiriyoruz. Böylece öz-değerlendirme yapabiliyor ve riskleri paylaşıyoruz.

Bu kapsamda aylık seminerler düzenliyor, düzenli katılımı sertifikalandırıyoruz.