Anaokulu

Anasınıfı

Haramidere Kampüsü Açı Koleji Anaokulu olarak önceliğimiz;

 1. Yüzyılın küreselleşen dünyasında teknolojik olanaklarla donatılmış eğitim – öğretim ortamında deneyimli bir eğitim kadrosu tarafından öğrencilerimize yaşam ve kariyer becerileri kazandırmak ve iyi ve mutlu bireyler yetiştirmektir.

Hedeflerimiz;

 • Atatürk ilke ve inkılaplarının özünü kavrayan
 • Bireysel sorumluluk sahibi
 • Kendisine ve çevresine saygılı
 • Çevreci ve hayvan sevgisi ile büyüyen
 • Hoşgörülü, üretken, mutlu ve pozitif bireyler yetiştirmek

Eğitim sistemimizin en belirgin özellikleri;

 • Çocukların aktivitelere etkin katılımı
 • Çocukların gelişimlerine uygun olarak ihtiyaç ve beceriler kazandırarak bir sonraki döneme hazır hale gelmesini sağlamak
 • Yaşayarak öğrenmelerine fırsat tanımak
 • Özbakım becerilerini kazandırmak

Drama Dersleri

Drama derslerimde yaparak, yaşayarak , oyunla öğrenme metodunu kullanıyoruz. Her canlının yemek içmek gibi oyun oynamaya ihtiyacı vardır. Çünkü oyun sayesinde içimizdeki öfke, mutluluk vb duyguları dışa vururuz. Drama sayesinde bireyin iç dünyasına nüfuz ederiz. İşte bu nedenle , Eğitimine katkı sağlayacak birçok oyun ve bunların üzerine kurgulayacağımız müzikli oyunlarla çocuğun bir birey olarak gerek toplumda, gerek ailesinde kendisini daha rahat ifade edebilmesi , geleceğe umutla bakan , hayal kurabilen, sorgulayan ve düşünen aktif bireyler yetiştirebilmek amacı taşıyoruz.

Dramanın çocuklara başlıca faydaları ise :

• Kendini tanıma ve ifade etme

• İletişim becerilerini

• Grupla karar verme, yeni çözümler üretme ve empati yeteneğini geliştirir diyebiliriz.

Robotik – Kodlama Dersleri

İlerleyen teknolojiler ve yeni kavramların ortaya çıktığı bu günlerde çocuklarımızın da gelişmeleri yakalayabilmeleri için bu alanlarda kendi yaşlarına göre uygulamalar yaparak bu yeniliklere dahil olmaları gerekmektedir.
Doc robot ile kodlama derslerine başlayan öğrencilerimiz adım adım problem çözme becerilerini somut bir şekilde deneyerek kazanmaktadırlar. İlerleyen derslerde dijital platformlardaki oyunlarla da bu kodlama becerilerini ilerleterek daha karmaşık problemlere çözüm üretebilmektedirler.

Robotik-kodlama kurslarının kazanımlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz:

 • Psiko-Motor Becerisi,
 • Neden sonuç ilişkisi kurmak,
 • Yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirmek,
 • Kodlama mantığını kavramalarını sağlamak,
 • Problem durumunda çözüm üretmesini sağlamak,
 • Deneme yanılma ile kendine güvenmesini sağlamak.

Sportif  Faaliyetler

Okul öncesinde yapılan spor derslerimizi oyunla eğitim metoduna göre müfredata uygun bir şekilde işliyoruz. Fiziksel ve sosyal yönden güçlü bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizden. Spor yaparken büyük ve küçük kas gruplarına yönelik aktiviteler yapıyor ve  aynı zamanda disiplinli bireyler yetiştirmiş oluyoruz. Düzenli olarak spor yapıldığında çocukların özgüvenleri daha yüksek oluyor.

Ayrıca sporu yaşam biçimi haline getiren çocuklarımız akademik hayatlarında daha başarılı oldukları kanıtlanmış bir gerçektir. İşte bu yüzden eğlenirken psikomotor becerilerini de en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

ETKİNLİKLERİMİZ