Haramidere Açı Koleji olarak sosyal bilimlere, bireyin tüm insani değerlere sahip olmasını, bireyin yaşadığı topluma uyum sağlamasını, dünyadaki her kültür hakkında bilgi sahibi olmasını, aynı zamanda yaşadığı toplumun bir parçası olduğunu algılamasını sağlayan;

 • Tarih
 • Coğrafya
 • Felsefe
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Mantık
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Değerler Eğitimi

gibi disiplinler olarak bakıyoruz.


Sosyal bilimler bölüm başkanlığı olarak ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş ve bunları kendileriyle özleştirerek davranış haline getirmiş, bilimsel yöntemleri kullanan, insan haklarına saygılı, araştıran, analitik düşünen, çevresine ve toplumuna duyarlı, bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde olan, içinde yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı hedef edinmiş, demokrat gençler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Haramidere Açı Koleji Sosyal Bilimler Bölüm başkanlığı olarak düşünmeyi öğretmekle kalmayarak fikir üretmeyi merkeze alan bir program ile eğitim veriyoruz.

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE EĞİTİM KURUMLARI GENELLİK FEN BİLİM MERKEZLİ EĞİTİM MODELLERİ GELİŞTİRİRKEN, BİZ SOSYAL BİLİMLERİNDE FEN BİLİMLER KADAR DEĞERLİ OLDUĞU BİLDİĞİMİZ İÇİN, SOSYAL BİLİMLERE ÖZEL BİR EĞİTİM MODELİ GELİŞTİRDİK.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda derslerimizde;

 • 3D Boyutlu Eğitim Teknolojileri
 • Düşünce ve Fikir Üretme Kulüpleri
 • Bilgisayar ve Bilgisayar Teknolojisine Uyarlanmış Ders Araç Gereçleri
 • Afişler
 • Haritalar
 • Fotoğraflar

Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde konularımızı işlerken soru-yanıt, drama , beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme, örnek olay inceleme, bulmacalar hazırlama, eğitsel oyunlar, fotoğraf yorumlama, metafor ile öğrenme, problem çözmeye dayalı aktif öğrenme tekniklerini kullanarak analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendi doğrularını ve dünya görüşlerini özgür bir ortamda oluşturmalarını hedeflemekteyiz. Performans ve proje ödevleriyle de bu hedefimizi desteklemekteyiz.

Öğrencilerimizin ulusal ve evrensel değerlerimizi görerek ve yaşayarak tanımalarını sağlayıcı geziler, paneller, seminerler ve konferanslar, çevre projeleri düzenlemekte, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası kampanyalara ve yarışmalara katılmalarını sağlamaktayız.

Bunlara ek olarak sınavlarda daha yüksek başarı elde etmek için AÇI KOLEJİNİN 25. YILLIK tecrübesinden yararlanıyoruz.

AÇI KOLEJİNİN ÇOK GELİŞMİŞ YAYIN OLANAKLARINI ÖĞRENCİLERİMİZİN KULLANIMINA SUNUYORUZ.