Uycep Süper Cumartesi Programları

Süper Cumartesi programı başta üstün yetenekliler olmak üzere parlak zihin düzeyindeki bireyleri de kapsayan yarı zamanlı bir programdır. Program içerikleri oluşturulurken Okul Tipi Zenginleştirme temel alınmış. Okul Tipi Zenginleştirme Modeline uyumlu olabilecek diğer modeller de kullanılarak ders içerik ve etkinlikleri dizayn edilmiştir. Önceden UYCEP ekibi tarafından organize edilmiş Süper Cumartesi programları da dikkate alınarak programın eylem planı oluşturulmuştur. Süper Cumartesi Programına Üstün Yetenekliler Eğitimi Alanında çalışan akademisyenler başta olmak üzere, üstün bilim uzmanları ve eğitmenler de destek sağlayacak şekilde alanında uzman bir ekip oluşturulmuştur. Programa okul öncesi, ilk ve ortaöğretim seviyelerinde öğrenciler kabul edilecektir.Programda ders havuzunda bulunan Akıl Oyunları, Sanal Mahkeme, 3D Tasarım, Robotik Kodlama, Logic, Sanatta Yansımalar, Çılgın Bilim, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Hafıza Teknikleri, Ben Bilmem Beynim Bilir, Yaratıcılık,  Doğa ve Evrene Dair, Trax ve Tantrix, Oyna Oyna, Bilim ve Proje, Huzur gibi farklı yetenek alanlarını kapsayıcı derslerin verilmesi planlanmıştır.

Program Tarih ve Saati

  • Program 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde dört dönemde gerçekleştirilecektir.
  • Program başlangıç tarihi 5 Eylül 2020’dir.
  • Program uygulama saatleri:
  • Saat: 10.00 – 16.00 aralarında yapılacaktır.

Sunulan İmkanlar

  • Açılış günü “Güncel Gelişmelerle Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimleri” konusunda veli ve öğretmen bilgilendirme semineri yapılacaktır.
  • Çalışmanın gerçekleştirileceği kompleks içerisinde öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılanacaktır. Modern eğitim sisteminin gerektirdiği tüm teknolojik altyapı ve donanımlara sahip olan eğitim ortamında verilecek derslerin yanında öğrenciler aynı kurum içerisinde öğlen yemeklerini de yiyebileceklerdir. Bununla birlikte program süresince okulun sağlık hizmetleri, sosyal tesisleri vb. gibi olanaklarından da yararlanılacaktır.
  • Öğrencilere, çalışmalarda ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleri, çalışma dosyaları, aktivite kitapçıkları, fasiküller vb araç gereçler verilecektir.
  • Velilere program süresince birçok akademisyen ve alan uzmanı tarafından danışmanlık alabilme fırsatı tanınacaktır.

Başvuru Şartları

Programa başvuru iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. İlk aşama “Ön Başvuru” ikinci aşama “Programa kabul ve kesin kayıt” aşamadır. Başvuru yapmadan önce şartların tüm aşamaları dikkatlice okunmalıdır.

Ön Başvuru

Ön başvuru yapmak için en aşağıda bulunan “Kayıt” butonu tıklanarak form doldurulacaktır. Ön başvurusu uygun görülen adaylar ikinci aşamaya (Programa kabul ve kesin kayıt) geçerler

Programa kabul ve kesin kayıt

1)Wisc 4, WISC-R, Binet vb gibi yaygın olarak uygulanan zekâ testlerinden “Yeterli Performans” gösterir belge (Daha önce UYCEP çalışmalarına katılanların zekâ testleri yerine hangi programa katıldıklarını belirtmeleri yeterli olacaktır) ya da BİLSEM vb gibi eğitim veren özel ya da devlet kurumlarının üstün yetenek programlarında eğitim alanlar için eğitim aldığı kurumda öğrenci olduğunu gösteren belge