21 Yüzyıl Becerilerine Sahip Bireyler

21 Yüzyıl Becerilerine Sahip Bireyler

21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştiriyoruz.

21. Yüzyıl Becerileri Nedir?

ABD’de aralarında American Association of School Librarians, National Education Association gibi derneklerin ve Lego, Microsoft, Pearson, ETS, İntel, HP, Dell, Apple, Crayola, Cisco gibi eğitim ile ilgili şirketlerin de bulunduğu 32 üyeli bir “21 Yüzyıl Yetkinlikleri” ortak çalışma grubu tarafından detaylı bir çalışma sonucu etraflı bir “21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi” geliştirilmiştir. Bu çerçeve ile öğrencilerin gelecekte gerek gündelik hayatlarında gerekse iş hayatlarında başarılı olmak için gerekli olan yetkinlik, bilgi ve deneyimleri tanımlanmaktadır.

Neden 21. Yüzyıl Becerileri?

Öğrencilerin öğrenim hayatlarını sürdürürken gelecekteki iş dünyası tarafından talep edilecek ve beklenilecek becerilerin farkında olmaları ve kendilerini bu doğrultuda geliştirmeleri son derece önemlidir.

21. Yüzyılda sahip olunması beklenilen bütün bu beceriler aslında hayat boyu öğrenme (life long learning-3L) kavramıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle 21.yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz.

Temel Dersler ve 21. Yüzyıl Temaları

Müfredatın içerisinde de yer almaya başlayan bazı temaların tek başına, özellikle de okul içi etkinliklere bağlı olarak verilmesi, öğrencileri mezuniyet sonrası dünyaya daha iyi bir şekilde hazırlayacaktır.

Bu temaları şöyle sıralayabiliriz:

    • Küresel bilinç
    • Finans, ekonomi, işletmecilik ve girişimcilik okuryazarlığı
    • Yurttaşlık okuryazarlığı
    • Sağlık okuryazarlığı
    • Çevre okuryazarlığı