Yetenek Gelişimi

YETENEK GELİŞİMİ

Öğretim ve öğrenme paradigmalarının esas olduğu klasik modellerin yerine keşif paradigmasını merkeze alan 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz.

Bilgiyi yönetmenin bilgiyi edinmekten daha önemli olduğu çağımıza yönelik bir konsept sunuyoruz. Bu bağlamda “öğrenme ve yenilenme becerileri, bilgi, medya ve teknoloji becerileri ile yaşam ve meslek becerileri”ni geliştirmeye çalışıyoruz.

Açı Beceri Sistemi (ABS) adını verdiğimiz konsept içerisinde her öğrenciye ilgi ve yeteneğine göre sportif ve/veya sanatsal beceriler kazandırıyor, rekabete hazır olma ve dayanıklılığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyor, bu alanlardaki gelişimi yakından takip ediyor, portfolyolor hazırlıyor fiziki ve dijital ortamlarda sergiliyoruz.

Temel amacımız “gelecek için öğrenme” becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.