Koordinatörlerimiz

Anaokulu Koordinatörü

Haramidere Kampüsü Açı Koleji Anaokulu olarak önceliğimiz;

  1. Yüzyılın küreselleşen dünyasında teknolojik olanaklarla donatılmış eğitim – öğretim ortamında deneyimli bir eğitim kadrosu tarafından öğrencilerimize yaşam ve kariyer becerileri kazandırmak ve iyi ve mutlu bireyler yetiştirmektir.

Hedeflerimiz;

  • Atatürk ilke ve inkılaplarının özünü kavrayan
  • Bireysel sorumluluk sahibi
  • Kendisine ve çevresine saygılı
  • Çevreci ve hayvan sevgisi ile büyüyen
  • Hoşgörülü, üretken, mutlu ve pozitif bireyler yetiştirmek

Eğitim sistemimizin en belirgin özellikleri;

  • Çocukların aktivitelere etkin katılımı
  • Çocukların gelişimlerine uygun olarak ihtiyaç ve beceriler kazandırarak bir sonraki döneme hazır hale gelmesini sağlamak
  • Yaşayarak öğrenmelerine fırsat tanımak
  • Özbakım becerilerini kazandırmak