Rehberlik Bölüm Başkanlığı

Rehberlik Bölüm Başkanlığı

Her insan tıpkı parmak izleri gibi birbirinden farklıdır ve her insan özeldir. Bu nedenle her öğrencimiz, gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile izlenir.

Açı Koleji rehberlik uygulamalarıyla öğrencilerimizin kendini tanıyan, kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen, sorunlarını çözebilen katkı sağlanır.


Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

  • Bireysel ve grup çalışmaları
  • Koruyucu Rehberlik
  • Eğitici ve Mesleki Rehberlik
  • Ortaöğretim Tercih Danışmanlığı
  • Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı
  • Seminerler ve Öğrenci Bültenleri

Velilere Yönelik Çalışmalar

  • Anne – Baba Eğitici Grup Çalışmaları
  • Veli Danışmanlığı
  • Veli Konferansları
  • Seminerler ve Veli Bültenleri

Açı Gelişim Modeli’ne göre bir öğrencinin dört alanda gelişimi hedeflenir. Akademik, sosyal, psikolojik ve fiziksel. Bu alanlardaki gelişim, öğrenci koçluğunu yürüten öğretmenler ile rehberlik uzmanları tarafından izlenir. Elde edilen verilere göre öğrencinin ihtiyaç duyduğu takviye programları, rehberlik desteği, sosyal alan seçimi ve üniversite tercihi gibi konularda öğrenci merkezli değerlendirme yapılabilmektedir. Veli iletişimi de sağlanarak öğrencinin her anlamda başarısı ve mutluluğu hedefiyle çalışmalar yürütülür.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından yaş dönemi özellikleri, iletişim, teknoloji kullanımı, değerler eğitimi, sağlık gibi temel yaşamsal konularda rehberlik çalışmaları yürütülmektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, kariyer belirleme ve yönlendirme programları yürütmekte, meslek seçimi envanterleri ile kararsızlıkları ortadan kaldırmakta, Ölçme-Değerlendirme Birimi ile koordineli olarak öğrencinin ilgi alanlarındaki akademik başarının desteklenmesi hedefiyle çalışmalarını yürütmektedir.


Mentörlük (Danışmanlık) Sistemi
Her sınıf düzeyinde uygulanan mentörlük/danışmanlık sisteminde her öğrenci için bir mentör görevlendirilir ve her öğrenci için bireysel danışmanlık dosyası düzenlenir. Bilgi akışının sağlıklı olabilmesi için rehber öğretmen ve mentör düzenli olarak bir araya gelip durum değerlendirmesi yaparlar. Rehberlik servisine teslim edilen danışmanlık raporları değerlendirmeler yapıldıktan sonra veri tabanında kayıt altına alınır. Mentör Başarı koçu öğrencilerine kişilik gelişiminde etkin rol üstlenerek ilgi, disiplin, planlama, kontrol ve motivasyon desteği sağlar.


Açı Koleji’nde PDR
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, bireyin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini fark etmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla yapılan sistemli, profesyonel yardım sürecidir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz, gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak izlenirler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin kendini tanıyan, kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, yaratıcı bireyler olmalarına, katkıda bulunur.

Sahip olduğumuz gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı gereği, her öğrencinin içinde bulunduğu yaş döneminin gerektirdiği gelişimsel görevleri yerine getirip getirmediği takip edilir ve öğrencinin eksik yönleri tespit edilerek öğrenciye gereken yönlendirmeler ve paylaşımlar yapılır.

Mesleki rehberlik ve meslek seçimi kavramlarının çok yoğun olarak tartışıldığı günümüzde özellikle meslek yerine kariyer, mesleki gelişim yerine kariyer gelişimi, meslek danışmanlığı yerine kariyer danışmanlığı kavramları kullanılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin yaşam boyu sergileyecek oldukları yaşantılarının toplamını içeren kariyer eğitimi ve çalışmaları PDR bölümünün en önemli görevleri arasında yer almaktadır.

Açı Koleji olarak tüm öğrencilerimiz için bilimsel ilke ve esaslara dayalı, etkili ve verimli PDR yaklaşımı hedefliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin yaşadığı eğitim öğretim ortamına uyum sağlayabilmesine, kendilerini tanıyabilmelerine, yeteneklerini fark edebileceği ortamların oluşturulmasına, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi için tüm gelişim alanlarının desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Amacımız geliştirdiğimiz modellerimiz ile öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında başarılı ve mutlu olabilmesi, bir üst eğitim kurumuna geçişte herhangi bir sorun ve kayıp ile karşılaşmadan hedeflerine ulaşabilmesidir.