HARAMİDERE AÇI KOLEJİ’NDE STEM

Haramidere Açı Koleji olarak, Açı Eğitim Kurumları’nın 25 yıllık deneyimi ile farklı bir STEM Eğitimi ortaya çıkarıyoruz.

STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Biz Haramidere Açı Koleji olarak bu kavramları daha da geliştiriyoruz. Bunlara uygun en iyi eğitim modeli kullanıyoruz.

Haramidere Açı Koleji Stem’e;
ÖĞRENCİLERİ STEM’E DAHİL ETMENİN DAHA İYİ BİR YOLU VAR.

Her derste okuma, yazma, konuşma ve “yaparak-yaşayarak öğrenmeyi” bütünleştiriyoruz. Müfredatımızda, fikirler dersten derse, üniteden üniteye ve üniteden sınıflara bağlıyoruz. Öğrenciler sınıfta öğrendikleri şeyleri sınıf dışı deneyimleriyle birleştiriyorlar, deneysel tepkimeleri ilk elden araştırıyorlar. Bilim bilgisini biriktirmek yerine, öğrenciler anlayışlarını eleştirel, akıllıca düşünmelerini ve fen bilgisi anlamında, model geliştirme, fenomenleri açıklama ve kanıtlarını desteklemek için kanıt kullanma gibi uygulamalarda yer almalarını gerektiren yeni durumlara uyguluyorlar.