Yabancı Dil Bölüm Başkanlığı

Yabancı Dil Bölüm Başkanlığı

Yabancı Dil Eğitim Hedeflerimiz

 • Yabancı dile karşı pozitif bakış açısı geliştirmek,
 • Yabancı dile merak ve ilgi oluşturmak,
 • Yabancı dil sayesinde oluşacak farklılıkları benimsemek,
 • Yabancı dili yaparak-yaşayarak öğretmek,
 • Yabancı dilin gerektirdiği dört temel beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme/İzleme-Konuşma) kazandırmak,
 • Kendilerini yabancı dilde etkili bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak,
 • Farklı ülkeleri, kültürleri, hayat biçimlerini ve bakış açılarını tanımak ve anlamak,
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda yabancı dilde sözlü ve görsel sunumlar gerçekleştirmek,
 • Yabancı dillerde gerçekleştirilmiş sanat eserlerini (edebiyat, müzik, tiyatro, sinema…) takip edebilmek,
 • Üniversiteye giriş sınavında yabancı dil bölümlerini rahatlıkla tercih edebilir seviyede dil becerisi kazandırmak,
 • Yabancı dil hazırlık sınıfı olan üniversitelerin tercih edilmesi ve kazanılması durumunda hazırlık muafiyet sınavlarını kolaylıkla geçebilecek derecede seviyede dil becerisi kazandırmak,
 • TOEFL ve IELTS gibi uluslararası yabancı dil sınavlarında başarılı olabilecek seviyede dil becerisi kazandırmak ve bu tür sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak,
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı olabilecek seviyede dil becerisi kazandırmak,
 • Yabancı dilde sunum yapabilmelerini, öğrendikleri yabancı dilleri kullanarak farklı etkinlikler yapmalarını sağlamak.

Yabancı Dil Kalite Çerçevemiz

En az bir yabancı dilde;

 • Okuduğunu anlama
 • Dinlediğini/İzlediğini anlama
 • Sözlü anlatım yapma
 • Metin yazma
 • Dili, dünyayı tanımanın amacı olarak kavrama ve kullanma
 • Uluslararası belgelendirebilme

Portfolyo Sunumları: Öğrencilerimizin yabancı dil konusunda sene içerisinde yaşadıkları tecrübeler ve gösterdikleri gelişim frekansını ifade edebilecekleri sunumdur. Öğrencilerin ne kadar yol kat ettiklerini görmeyi amaçlayan bu sunum, öğrencinin kendisi tarafından hazırlanır ve kendisi tarafından sunulur. Bireysel konuşma yapmayı ve özgüven kazanmayı hedefler.

İngilizce Münazara: Öğrencilerin guruplar halinde, verilen konu doğrultusunda savundukları temayı, yabancı dil kullanarak düşünsel platformda paylaşımlarını dile getirdikleri bir etkinliktir. Bu etkinlik öğrenilen dilin gelişiminde; konuşma, araştırabilme ve inandığı konuyu başka bir dilde savunmayı destekler.

Dastination-Imagination: Dünyada 40 farklı ülkede temsilcilikleri bulunan, Destination-Imagination, çocukların gerçek yaşamda karşılaşacakları problemleri çözmelerini sağlayacak ve hayatları boyunca kullanabilecekleri becerileri geliştirmeyi hedefler. Bu etkinliklerde en az iki, en fazla yedi kişiden oluşan takımlar her sene yayınlanan görevler için özel çözümler üretiyor. Görevler, teknik, bilimsel, güzel sanatlar, doğaçlama, yapısal ve sosyal sorumluluk olmak üzere altı farklı kategoride hazırlanıyor. Takımlar bu görevlerden istediklerini seçerek tüm takımlarla çözümlerini paylaşacakları DI etkinliğine hazırlanıyorlar. Böylece öğrencilerimiz farklı kültürler ile etkileşim içerisinde kendilerini başarının merkezinde bulmuş oluyorlar.

Yabancı Dil Sosyal Kulüpleri: Öğrencilerimiz sene başında yabancı diller bölümü olarak planlanmış sosyal etkinlik branşlarından bir tanesini seçerler. Seçtikleri kulüp doğrultusunda yıl boyunca haftada iki ders saati kulüp çalışmalarına katılarak farklı eğitim öğretim modelleriyle gelişim gösterirler.

Quiz Shows: Öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı diller doğrultusunda, hem etkili iletişim kurmalarını destekleyecek, hem bilgi dağarcıklarını güncellemelerini sağlayacak, hem de eğlenerek tam öğrenmeyi etkin hale getirecek bir etkinliktir.

MUN: (Model United Nations) Türkçe açılımı Model Birleşmiş Milletler olan MUN, birleşmiş milletlerin bir kopyasıdır. Model Birleşmiş Milletler Programında öğrenciler, dünya gündemindeki konuları başka bir ülke kimliğine bürünerek tartışırlar. Hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerde düzenlenen konferanslara katılan öğrenciler, ülkelerini sosyal ve akademik anlamda farklı ülkelerle karşılaştırma fırsatı bulurlar.