Emojilerle Atasözleri ve Deyimler Sergisi

Haramidere Açı Koleji olarak uygulamakta olduğumuz Pisa Türkçe dersleri kapsamında esas hedefimiz Türkçe’nin doğru kullanılması ve doğru bir şekilde anlaşılmasıdır. Bu bağlamda amacımız öğrencilerimizin Türkçeyi kendine güvenerek ve doğru konuşabilmelerini sağlamak, dikkatli dinleme ve düzgün cevap verebilme becerilerini öğrencilerimize kazandırmaktır. Modern iletişim araçları arasında vazgeçilmez semboller haline gelen emojiler, öğrencilerimizin bulunduğu yaş gruplarında da sıklıkla kullanılmakta. Biz de okunanları doğru anlamanın akademik başarıya pozitif katkısına olan inancımız ışığında Pisa Türkçe dersleri bünyesinde öğrencilerimizin hazırlamış olduğu çalışmaların yer aldığı Emojilerle Deyimler ve Atasözleri Sergimizi açtık.