Matematik Yarışmalarına Katıldık

Matematik biliminin sevdirilmesi, özendirilmesi, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ulusal(4. Ulusal Tales Matematik Uygulaması, İstanbul Bilim Olimpiyatları) ayrıca öğrencilerin matematiksel araştırma faaliyetlerine ilgi ve yeteneğini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla organize edilen uluslararası(XV. URFODU Bilim Temelleri Matematik Yarışması, PURPLE COMET! MATH MEET) matematik yarışmalarına öğrencilerimizin ilgisi ve katılımı yüksekti.
Bu sınavlara giren öğrencilerimiz, doğuştan gelen düşünme yeteneklerini, okulumuzda edindikleri ön bilgileri referans alarak farklı bakış AÇI’ları geliştirmişlerdir.
Bu sınavlara giren tüm öğrencilerimizi gösterdikleri cesaretlerinden dolayı kutlarız.
Başarılı olan öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.