Pisa Türkçe Dersi – Somutlaştırma Sergisi

Haramidere Açı Koleji olarak uygulamakta olduğumuz Pisa Türkçe dersleri kapsamında esas hedefimiz Türkçe’nin doğru kullanılması ve doğru bir şekilde anlaşılmasıdır. Bu bağlamda amacımız öğrencilerimizin Türkçeyi kendine güvenerek ve doğru konuşabilmelerini sağlamak, dikkatli dinleme ve düzgün cevap verebilme becerilerini öğrencilerimize kazandırmaktır. Okunanları doğru anlamanın akademik başarıya pozitif katkısına olan inancımız ışığında 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizle “Atasözleri ve Deyimler” konusunda somutlaştırma çalışmaları yaptık. Öğrencilerimizin performanslarının yer aldığı sergimizden kareler…